สิงหาคม 2566 สัญญา 3-5 ช่วงโคกกรวด-นครราชสีมา

ความคืบหน้า วันที่ 25 สิงหาคม 2566 : 4.88%