ตุลาคม 2566 สัญญา 3-4 ช่วงลำตะคอง-สีคิ้ว และกุดจิก-โคกกรวด

ความคืบหน้า วันที่ 25 ตุลาคม 2566 : 67.32%