กุมภาพันธ์ 2566 สัญญา 3-4 ช่วงลำตะคอง-สีคิ้ว และกุดจิก-โคกกรวด

ความคืบหน้า วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2566 : 50.18%