สิงหาคม 2566 สัญญา 4-3 ช่วงนวนคร-บ้านโพ

ความคืบหน้า วันที่ 25 สิงหาคม 2566 : 18.02%