มีนาคม 2567 สัญญา 3-2 งานอุโมงค์ มวกเหล็กและลำตะคอง

ความคืบหน้า วันที่ 25 มีนาคม 2567 : 59.76%