มิถุนายน 2566 สัญญา 3-3 ช่วงบันไดม้า-ลำตะคอง

ความคืบหน้า วันที่ 25 มิถุนายน 2566 : 27.20%