ตุลาคม 2566 สัญญา 3-2 งานอุโมงค์ มวกเหล็กและลำตะคอง

ความคืบหน้า วันที่ 25 ตุลาคม 2566 : 42.18%