ช่องทางติดต่อโครงการ

โทรศัพท์ : 088 669 9490
Website : www.highspeedrail-thai-china.com
E-mail : hsr1thcn@gmail.com
Line : hsr-one thcn
Facebook : ChinaThai HSR
Youtube : @ChinaThaiHSR

บริษัทที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้างงานโยธา

บริษัท ไชน่า เรลเวย์ อินเตอร์แนชันนัล
บริษัท ไชน่า เรลเวย์ ดีไซน์ คอร์เปอเรชัน
โทรศัพท์ : 088 669 9490, 086 565 2954, 065 225 3936

กลุ่มบริษัทที่ปรึกษาบริหารโครงการ

บริษัท เอพซิลอน จำกัด

บริษัท โชติจันดา คอนซัลแตนท์ จำกัด

บริษัท เอ็มเอชพีเอ็ม จำกัด

บริษัท ดับเบิลยูเอสพี (ประเทศไทย) จำกัด

ผู้รับจ้าง

สัญญา 3-2 : งานอุโมงค์ มวกเหล็กและลำตะคอง
บมจ. เนาวรัตน์พัฒนาการ (โทรศัพท์ : 090 230 2584)

สัญญา 3-3 : ช่วงบันไดม้า-ลำตะคอง
บจ. ไทย เอ็นยิเนียร์และอุตสาหกรรม (โทรศัพท์ : 095 374 8458)

สัญญา 3-4 : ช่วงลำตะคอง-สีคิ้ว และช่วงกุดจิก-โคกกรวด
บมจ. อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ (โทรศัพท์ : 066 121 8101)

สัญญา 3-5 : ช่วงโคกกรวด-นครราชสีมา
บจ. กิจการร่วมค้า เอสพีทีเค (โทรศัพท์ : 093 556 3586)

สัญญา 4-2 : ช่วงดอนเมือง-นวนคร
บมจ. ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น (โทรศัพท์ : 084 356 1853)

สัญญา 4-3 : ช่วงนวนคร-บ้านโพ
บจ. กิจการร่วมค้า ซีเอเอ็น (โทรศัพท์ : 094 986 0666)

สัญญา 4-4 : ศูนย์ซ่อมบำรุงเชียงรากน้อย
บมจ. อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ (โทรศัพท์ : 092 395 9296)

สัญญา 4-6 : ช่วงพระแก้ว-สระบุรี
บมจ. ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น (โทรศัพท์ : 084 356 5207)

สัญญา 4-7 : ช่วงสระบุรี-แก่งคอย
บมจ. ซีวิลเอ็นจิเนียริง (โทรศัพท์ : 081 984 2234)